FAQs Complain Problems

समाचार

शिद्वेश्वर मन्दीर, देवघाट-५

Read More

देवघाटको वेनी संगमवाट देखिएको देवघाट झोलुङ्गे पुलको दृश्य

Read More

मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीत तह निर्वाचन २०७९, निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा, दाश्रो मात्रा र बुस्टर मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना तथा समाचार

वि.नं. ११-२०७९/०८०, वि.नं. १२-२०७९/०८०, वि.नं. १४-२०७९/०८०, वि.नं. १५-२०७९/०८० र वि.नं. १६-२०७९/०८० को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
वि.नं. २१-२०७९/०८०, २२-२०७९/०८० र २३-२०७९/०८० को अन्तर्वार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानूनले तोकेको समयावधि ३० (तिस) दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुरका नाउँमा ७ (सात) दिन भित्र सफाई सहितको...
वि.नं. १०-२०७९/०८०, वि.नं. १८-२०७९/०८०, वि.नं. १९-२०७९/०८० र वि.नं. २०-२०७९/०८० को अन्तिम  नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 
विज्ञापन नं. ११-२०७९/०८० र विज्ञापन नं. १२-२०७९/०८० को लिखित परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

Pages

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

रमेश सुवेदी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9855060990
rameshsubedi466@gmail.com

गोविन्द प्रसाद पौडेल

सूचना अधिकारी
9844209941
suchanaadhikari@devghatmun.gov.np

सामाजिक सुरक्षा

जानकारी