FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आ.व. २०७८/०७९ Wednesday, June 8, 2022 - 10:15 PDF icon तेस्रो चौमासिक भरपाई.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आ.व. २०७८/०७९ Wednesday, June 8, 2022 - 10:09 PDF icon दोस्रो चौमासिक भरपाई.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आ.व. २०७८/०७९ Wednesday, June 8, 2022 - 10:06 PDF icon प्रथम चौमासिकको भरपाई.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को तेस्रो चौमासिकमा देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरू ७५/७६ Saturday, July 13, 2019 - 12:34 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ तेस्रो चौमासिक.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको चौमासिक प्रगती विवरण ७५/७६ Sunday, April 7, 2019 - 14:27 PDF icon IMG_20190407_0003.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिकमा देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरू ७५/७६ Sunday, April 7, 2019 - 14:26 PDF icon आ.व. ०७५-७६ दोस्रो चौमासिक.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको चौमासिक प्रगती विवरण ७५/७६ Saturday, March 9, 2019 - 14:19 PDF icon IMG_20190407_0002.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को प्रथम चौमासिकमा देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरू । ७५/७६ Friday, October 5, 2018 - 12:59 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ को प्रथम चौमासिकमा सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने विवरण.pdf
आ.व. २०७४/०७५ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७५/७६ Thursday, August 2, 2018 - 15:18 PDF icon IMG_20180802_0001.pdf
आ.व. ०७४-७५ को तेस्रो चौमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु ७४/७५ Wednesday, June 20, 2018 - 16:04 PDF icon आ.व. ०७४-७५ को तेस्रो चौमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु.pdf

Pages