FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
देवघाट गाउँपालिकाको वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका उद्यमशील युवाहरुलाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड २०८० आ.व. २०७९-०८० PDF icon वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका उ- युवालाई प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको अन्तर सरकार समन्वय तथा साझेदारी कार्यविधि, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0018 देवघाट गाउँपालिकाको अन्तर सरकार समन्वय, सहकार्य र साझेदारी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको दिगो विकासका लक्ष्य स्थानियकरण नीति, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0017 देवघाट गाउँपालिकाको दीगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण नीति, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0016 देवघाट गाउँपालिकाको औद्योगिक ग्राम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0015 देवघाट गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह मापदण्ड, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0014 सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको सुशासन नियमावली, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0013 देवघाट गाउँपालिकाको सुशासन नियमावली, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी ऐन, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0012 कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७९.pdf
देवघाट गाउँसभा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0011 गाउँ सभा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ आ.व. २०७९-०८० PDF icon 0010 विनियोजन ऐन २०७९.pdf

Pages