FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७९ साल माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:08 PDF icon २०७९ साल माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf
आ.व. २०७९-०८० को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:07 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण.pdf
२०७९ साल पौष महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:07 PDF icon २०७९ साल पौष महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf
२०७९ साल मंसिर महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:06 PDF icon २०७९ साल मंसिर महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf
२०७९ साल कार्तिक महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:06 PDF icon २०७९ साल कार्तिक महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf
आ.व. २०७९-०८० को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:05 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ताको विवरण.pdf
२०७९ साल आश्विन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:05 PDF icon २०७९ साल आश्विन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf
२०७९ साल भाद्र महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 03/02/2023 - 15:04 PDF icon २०७९ साल भाद्र महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf
२०७९ साल श्रावण महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 08/22/2022 - 09:31 PDF icon २०७९ साल श्रावण महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf
२०७९ साल आषाढ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण आ.व. २०७९-०८० 08/22/2022 - 09:30 PDF icon २०७९ साल आषाढ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण.pdf

Pages