FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ Friday, April 19, 2024 - 10:48 PDF icon स्वत प्रकाशन तेस्रो त्रैमासिक.pdf
आ.व. २०८०।०८१ को देवघाट गाउँपालिकाको दोस्रो स्वतःप्रकाशन ८०/८१ Tuesday, February 6, 2024 - 13:43 PDF icon आ.व. २०८०।०८१ को देवघाट गाउँपालिकाको दोस्रो स्वतःप्रकाशन.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको आ.व. २०८०।०८१ को (प्रथम त्रैमासिक) स्वतः प्रकाशन ८०/८१ Friday, December 8, 2023 - 10:10 PDF icon CCF12072023.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको आ.व. २०७९।०८० को स्वतः प्रकाशन आ.व. २०७९-०८० Friday, December 8, 2023 - 10:09 PDF icon वार्षिक समिक्षा हाजिरी.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन(२०८० साल वैशाख १ - असार मसान्तसम्म) आ.व. २०७९-०८० Monday, July 24, 2023 - 17:13 PDF icon IMG_20230724_0003.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन(२०७९ साल माघ १-चैत्र मसान्तसम्म) आ.व. २०७९-०८० Sunday, May 7, 2023 - 16:07 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक
आ.व. २०७९।०८० सालको माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा आ.व. २०७९-०८० Wednesday, February 15, 2023 - 18:26 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन(२०७९ साल कार्तिक १-पौष मसान्तसम्म) आ.व. २०७९-०८० Tuesday, February 7, 2023 - 11:03 PDF icon देवघाट गाउँपालिका स्वतः प्रकाशन कार्तिक-पौष.pdf
आ.व. २०७९।०८० को देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन आ.व. २०७९-०८० Friday, November 11, 2022 - 12:00 PDF icon देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन आ.व. २०७९-०८० Monday, September 5, 2022 - 12:01 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ वार्षिक समिक्षा.pdf

Pages