FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन(२०८० साल वैशाख १ - असार मसान्तसम्म) आ.व. २०७९-०८० Monday, July 24, 2023 - 17:13 PDF icon IMG_20230724_0003.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन(२०७९ साल माघ १-चैत्र मसान्तसम्म) आ.व. २०७९-०८० Sunday, May 7, 2023 - 16:07 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक
आ.व. २०७९।०८० सालको माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा आ.व. २०७९-०८० Wednesday, February 15, 2023 - 18:26 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन(२०७९ साल कार्तिक १-पौष मसान्तसम्म) आ.व. २०७९-०८० Tuesday, February 7, 2023 - 11:03 PDF icon देवघाट गाउँपालिका स्वतः प्रकाशन कार्तिक-पौष.pdf
आ.व. २०७९।०८० को देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन आ.व. २०७९-०८० Friday, November 11, 2022 - 12:00 PDF icon देवघाट गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन आ.व. २०७९-०८० Monday, September 5, 2022 - 12:01 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ वार्षिक समिक्षा.pdf
budget_final_2079_80 आ.व. २०७८/०७९ Saturday, June 25, 2022 - 11:06 PDF icon IMG_20220625_0001.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन आ.व. २०७७/०७८ आ.व. २०७८/०७९ Friday, February 11, 2022 - 22:37 PDF icon Report Preparation_Devghat.pdf
आ.व. २०७७-०७८ को वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवदन । आ.व. २०७८/०७९ Monday, January 10, 2022 - 14:01 PDF icon २०७७-७८ वार्षिक प्रगति.pdf
आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन । आ.व. २०७८/०७९ Wednesday, November 24, 2021 - 11:46 PDF icon Annual Report .pdf

Pages