FAQs Complain Problems

समाचार

शिद्वेश्वर मन्दीर, देवघाट-५

Read More

देवघाटको वेनी संगमवाट देखिएको देवघाट झोलुङ्गे पुलको दृश्य

Read More

सूचना तथा समाचार

वि.नं. १०-२०७९/०८० पद रोजगार संयोजक, वि.नं. ११-२०७९/०८० पद रोजगार सहायक र वि.नं. १२-२०७९/०८० पद रोजगार प्राविधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।
मिति २०७९/०४/२० मा प्रकाशित सूचना बमोजिम विभिन्न पदहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
विज्ञापन नं. ६-२०७९/०८० पद सूचना प्रविधि अधिकृत, ९-२०७९/०८० पद सिभिल इन्जिनियर र १३-२०७९/०८० पद सव-इन्जिनियरको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ।
सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।
तपसिलमा उल्लेखित पदहरुको अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना

Pages

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

रमेश सुवेदी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9855060990
rameshsubedi466@gmail.com

गोविन्द प्रसाद पौडेल

सूचना अधिकारी
9844209941
suchanaadhikari@devghatmun.gov.np

सामाजिक सुरक्षा

जानकारी

Pages