FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७-०७८ जेष्ठ २१ गतेको निर्णय । ( वैठक संङ्ख्या -७०)

७७/७८ 06/04/2021 - 18:59 PDF icon nirnaye.pdf

आ.व. २०७७-०७८ वैशाख २३ गतेको निर्णय ।

७७/७८ 05/06/2021 - 16:16 PDF icon बैशाख २३ को निर्णय.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ६२ को निर्णयहरू ।

७७/७८ 03/19/2021 - 11:48 PDF icon वैठक संख्या ६२.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ६१ को निर्णयहरू ।

७७/७८ 03/19/2021 - 11:47 PDF icon वैठक संख्या ६१.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ६० को निर्णयहरू ।

७७/७८ 03/19/2021 - 11:47 PDF icon वैठक संख्या ६०.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ५९ को निर्णयहरू ।

७७/७८ 03/19/2021 - 11:46 PDF icon वैठक संख्या ५९.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ५८ को निर्णयहरू ।

७७/७८ 03/19/2021 - 11:42 PDF icon वैठक संख्या ५८.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ५७ को निर्णयहरू ।

७७/७८ 03/19/2021 - 11:41 PDF icon वैठक संख्या ५७.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ३० को निर्णयहरू ।

७४/७५ 03/19/2021 - 11:40 PDF icon वैठक नं ३०.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या २९ को निर्णयहरू ।

७४/७५ 03/19/2021 - 11:39 PDF icon वैठक-२९.pdf

Pages