FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०२/०१ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १७ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 05/30/2023 - 12:46 PDF icon १७-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०१/३१ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १६ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 05/30/2023 - 12:44 PDF icon १६-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/१२/२८ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १५ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 04/20/2023 - 11:54 PDF icon १५-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/१२/१७ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १४ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 04/12/2023 - 12:06 PDF icon १४-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/१२/०७ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १३ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 03/30/2023 - 16:53 PDF icon १३-२०७९-०८०.pdf

Pages