FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०९/१३ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०७ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 12/28/2022 - 16:24 PDF icon ०७-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०८/२२ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०६ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 12/28/2022 - 16:24 PDF icon ०६-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०७/२५ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०५ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 11/14/2022 - 14:28 PDF icon ०५-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०६/०५ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०४ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 11/11/2022 - 10:15 PDF icon ०४-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०५/०९ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०३ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७९-०८० 10/11/2022 - 13:43 PDF icon ०३-२०७९-०८०.pdf

Pages