FAQs Complain Problems

३ नं. वडा छिपछिपे

वडा सचिवः-

नाम ः अनुरुद्र काफ्ले 

पद ः 9844209937

वडाको संम्क्षिप्त परिचय :-

घरपरिवार संख्या पुरूष महिला जम्मा क्षेत्रफल
३९६ १०२५ १२२१ २२४६ -

 

Population: 
२२४६
Ward Contact Number: 
९८४४२०९९३१