FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अनुसुचि -४ को ढाचाँ ।

७७/७८ 10/19/2020 - 10:48 PDF icon anusuchi 4.pdf

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 07/01/2020 - 17:58 PDF icon IMG_20200701_0006.pdf

देवघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृतको लागि आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/25/2020 - 13:37 PDF icon IMG_20200625_0004.pdf

गाईघाट काफलडाँडा छिपछिपे सानुभञ्ज्याङ्ग मार्ग स्तरोन्नती कार्यको लागि बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/14/2020 - 15:23 PDF icon IMG_20200414_0002.pdf

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट ट्रयाक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 03/11/2020 - 17:28 PDF icon IMG_20200311_0004.pdf

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/05/2020 - 12:54 PDF icon IMG_20200105_0002.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरि विक्री गर्ने कार्यको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/26/2019 - 09:27 PDF icon IMG_20191126_0001.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरि विक्री गर्ने कार्यको ठेक्का सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 11/25/2019 - 16:54 PDF icon IMG_20191125_0001.pdf

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना

७६/७७ 11/04/2019 - 16:18 PDF icon IMG_20191104_0003.pdf

वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्यको लागि टेन्डर खुलेको सुचना ।

७६/७७ 07/01/2019 - 12:56 PDF icon doc_20190701_0001.pdf

Pages