FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सूचना

सूचना

ठे.नं. ११-२०८०/०८१ को दरभाउ स्वीकृति गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

ठे.नं. ११-२०८०/०८१ को दरभाउ स्वीकृति गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

भुवनटार देखि सिद्धमहाकाली मा.वि. हुँदै बुद्धचोक सम्म सडक कालोपत्रे योजनाको दोस्रो पटक E-bidding मार्फत प्रकाशित सूचना

भुवनटार देखि सिद्धमहाकाली मा.वि. हुँदै बुद्धचोक सम्म सडक कालोपत्रे योजनाको दोस्रो पटक E-bidding मार्फत प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

Pages