FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बैदि स्वास्थ्य चौकीमा ट्रस तथा कोठा निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी सूचना

बैदि स्वास्थ्य चौकीमा ट्रस तथा कोठा निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: