FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

साउने फोस्रेपानी कर्ताप सडक नयाँ ट्रयाक तथा स्तरोन्नती कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र सम्बन्धी सूचना ।

साउने फोस्रेपानी कर्ताप सडक नयाँ ट्रयाक तथा स्तरोन्नती कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र सम्बन्धी सूचना । 

दस्तावेज: 

चापखोला र क्वादीखोलाको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि ई-बिडिङ्ग मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

चापखोला र क्वादीखोलाको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि ई-बिडिङ्ग मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ग्याविन बक्स कम्पाउण्ड जाली, एचडिपिई पाईप र फलामे पाईप खरिद कार्यको लागि ठेक्का सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ग्याविन बक्स कम्पाउण्ड जाली, एचडिपिई पाईप र फलामे पाईप खरिद कार्यको लागि ठेक्का सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: