FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०३/३१ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको २३औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 01/05/2024 - 13:55 PDF icon २३-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०८०/०८१ अन्तर्गत मिति २०८०/०६/३० गते बसेको देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको छैठौँ बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/28/2023 - 15:13 PDF icon वैठक संख्या ०६-२०८०-०८१.pdf

आ.व. २०८०/०८१ अन्तर्गत मिति २०८०/०६/२१ गते बसेको देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको पाचौँ बैठकको निर्णय

८०/८१ 11/28/2023 - 15:12 PDF icon वैठक संख्या ०५-२०८०-०८१.pdf

आ.व. २०८०/०८१ अन्तर्गत मिति २०८०/०६/०५ गते बसेको देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको चौथो बैठकको निर्णय

८०/८१ 10/04/2023 - 11:00 PDF icon ०४-२०८०-०८१.pdf

आ.व. २०८०/०८१ अन्तर्गत मिति २०८०/०५/१७ गते बसेको देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको तस्रो बैठकको निर्णय

८०/८१ 10/04/2023 - 10:58 PDF icon ०३-२०८०-०८१.pdf

Pages