FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०४/२६ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०२ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७९-०८० 08/23/2022 - 17:32 PDF icon ०२-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०४/२० गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०१ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७९-०८० 08/23/2022 - 17:29 PDF icon ०१-२०७९-०८०.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ०५ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७९-०८० 08/08/2022 - 18:09 PDF icon वैठक संख्या ०५.pdf

मिति २०७९/०३/१९ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ०४ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७८/०७९ 07/15/2022 - 19:47 PDF icon वैठक संख्या ०४.pdf

मिति २०७९/०३/०६ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ०३ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७८/०७९ 07/13/2022 - 15:32 PDF icon वैठक संख्या ०३.pdf

Pages