FAQs Complain Problems

आवास पूननिर्माण तथा प्रवलीकरण सम्बन्धी देवघाट गाउँपालिकाको प्रोफाइल प्रतिवेदन

आवास  पूननिर्माण तथा प्रवलीकरण सम्बन्धी देवघाट गाउँपालिकाको प्रोफाइल प्रतिवेदनको लिङ्क तल दिइएको छ ।

नेपाली भाषाका लागी लिङ्क (Nepali)

http://202.51.74.207/recent-palika-document/38006/np/

अङ्गेजी भाषाका लागी लिङ्क (English)

http://202.51.74.207/recent-palika-document/38006/en/

आर्थिक वर्ष: