FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

गत आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालन भएका सुन्तला जात फलफूल बाली पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेश गरे बारेको सूचना ।

गत आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालन भएका सुन्तला जात फलफूल बाली पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनको लागि प्रस्ताव पेश गरे बारेको सूचना ।

दस्तावेज: 

नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सूचना

नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सूचना