FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आगामी आ.व. २०८०।०८१ को प्रस्तावित कार्यक्रम सहित सूचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

आगामी आ.व. २०८०।०८१ को प्रस्तावित कार्यक्रम सहित सूचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

वि.नं. २५-२०७९।०८० र वि.नं. २६-२०७९।०८० पदको लागि करार सेवामा विज्ञापन खुलेको सूचना

वि.नं. २५-२०७९।०८० र वि.नं. २६-२०७९।०८० पदको लागि करार सेवामा विज्ञापन खुलेको सूचना

दस्तावेज: 

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: