FAQs Complain Problems

१ नं. वडा कोटा

वडा सचिव ः

 वडा सचिवको मोवाइल नम्बर ः 9844209935

वडाको संम्क्षिप्त  परिचय  : कोटा 

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला जम्मा क्षेत्रफल
५१८ १२५२ १४७६ २७२८ -

 

Population: 
२७२८
Ward Contact Number: 
९८४४२०९९२९