FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 06/08/2022 - 10:02 PDF icon दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान सहयोग कार्यविधि, २०७८.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 01/09/2022 - 13:36 PDF icon वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, २०७८.pdf
देवघाट गाउँपालिकामा विभिन्न समिति गठन एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 01/09/2022 - 13:35 PDF icon देवघाट गाउँपालिकामा विभिन्न समिति गठन एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
देवघाट गाउँपालिका स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 01/09/2022 - 13:34 PDF icon देवघाट गाउँपालिका स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 01/09/2022 - 13:33 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 01/09/2022 - 13:32 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
क्षेत्रका नदी किनारा तथा घाटहरुबाट प्राकृतिक नदीजन्य पदार्थ ब्यवस्थापनका सम्वन्धमा मेशनरी उपकरण प्रयोग, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधी,२०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 13:32
देवघाट गाउँपालिका साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 13:30 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
स्वरोजगार उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली (प्रथम संशोधन), २०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 13:29 PDF icon स्वरोजगार उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७.pdf
एकिकृत सामाजिक परिचालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/09/2022 - 13:29 PDF icon एकिकृत सामाजिक परिचालन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages