FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
देवघाट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 10:02 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको संस्था दर्ता नियमावली, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 10:00 PDF icon संस्था दर्ता नियमावली.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 10:00 PDF icon वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा वजेट २०७६.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 09:58 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालनकार्यविधि, २०७६.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको कर्मचारीहरुको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था (प्रथम संशोधन) कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 09:58 PDF icon कर्मचारीहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको (प्रथम संशोधन) कार्यविधि २०७६.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 09:56 PDF icon फोहरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 09:55 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 09:51 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 09:51 PDF icon देवघाट गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन, २०७६.pdf
गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/04/2020 - 09:50 PDF icon गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf

Pages