FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (प्रथम संशोधन), २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:28 PDF icon आर्थिक ऐेन (प्रथम संशोधन), २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:27 PDF icon देवघाट गाउँपालिकाको बजार अनुगमन निर्दैशिका २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:25 PDF icon व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:24 PDF icon देवघाट गाँउपालिकाको रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यबस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको शैक्षिक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:22 PDF icon छात्रवृति वितरण कार्यविधी २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:21 PDF icon टोल विकास संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:19 PDF icon जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको सून्तला जातका फलफूल नर्सरी स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:17 PDF icon सून्तलाजात फलफूल.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको मेलमिलाप सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 06/17/2024 - 15:15 PDF icon देवघाट गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको आन्तरिक कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७९ (प्रथम संशोधन २०८०) आ.व. २०७९-०८० 06/17/2024 - 15:14 PDF icon देवघाट गाउँपालिकाको आन्तरिक कार्यसंचालन निर्देशिका २०७९ (प्रथम संशोधन २०८०).pdf

Pages