FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन स्विकृत भएको सम्बन्धी ।

दस्तावेज: 

शालिग्राम कोरिडोर (देउपुर-कोटा खण्ड ) मा ग्यावियन जाली तथा सडक स्तरोन्नति कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना ।

दस्तावेज: