FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वडा कार्यालयको भवन निर्माण कार्यको लागि टेन्डर खुलेको सुचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७५/०७६ को ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरि विक्री गर्ने कार्यको ठेक्का सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आ.व. २०७५/०७६ को ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरि विक्री गर्ने कार्यको  ठेक्का  सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिवेदन स्विकृत भएको सम्बन्धी ।

दस्तावेज: