FAQs Complain Problems

२ नं. वडा वैदी

वडा सचिव ः

वडा सचिवको सम्पर्क नम्बर ः 9844209936

वडाको संक्षिप्त परिचय :-

घरपरिवार संख्या पुरुष महिला

जम्मा

क्षेत्रफल
६२४ १६३९ १८३९ ३४७८  

 

Population: 
३४६७
Ward Contact Number: 
९८४६७२३८१३