FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

खोप सम्बन्धी जरूरी सूचना ।

देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गतका वडाहरुमा रहेका विद्यालयहरुमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थिहरुलाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि अस्ट्रेजेनिका खोपको पहिलो मात्रा लगाउनुपर्ने भएको हुँदा जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अपनाई मिति २०७८/०५/२२ गते खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकोले आफ्नो विद्यार्थ

विद्यालय संचालन तथा पठनपाठन सूचारू गर्ने सम्बन्धमा ।

कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँको जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: