FAQs Complain Problems

समाचार

देवघाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री दुर्ग बहादुर थापा ज्यूको अध्यक्षतामा सप्तगण्डकी क्याम्पस भरतपुरको अध्ययनरत स्नातक तह दोस्रो वर्ष आम संचार र पत्रकारिता विषयमा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न ।