FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०२/२५ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ०२ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७८/०७९ 06/09/2022 - 18:14 PDF icon वैठक संख्या ०२.pdf

मिति २०७९/०२/१५ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ०१ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७८/०७९ 06/09/2022 - 18:07 PDF icon वैठक संख्या ०१.pdf

मिति २०७९/०१/०८ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ८७ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७८/०७९ 06/06/2022 - 14:25 PDF icon वैठक संख्या ८७.pdf

मिति २०७८/१२/१३ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ८६ औं वैठकको निर्णयहरु

आ.व. २०७८/०७९ 06/06/2022 - 13:48 PDF icon वैठक संख्या ८६.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको वैठक संख्या ८५ को निर्णयहरू ।

आ.व. २०७८/०७९ 03/24/2022 - 11:08 PDF icon बैठक संख्या ८५.pdf

Pages