FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/११/०५ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ११ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 12:22 PDF icon ११-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/१०/१६ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १० औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 02/15/2023 - 17:15 PDF icon १०-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०९/२९ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०९ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 02/01/2023 - 17:23 PDF icon ०९-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०९/२४ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०८ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 02/01/2023 - 17:20 PDF icon ०८-२०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०९/१३ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०७ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९-०८० 12/28/2022 - 16:24 PDF icon ०७-२०७९-०८०.pdf

Pages