FAQs Complain Problems

समाचार

देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना

देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदको निर्वाचन प्रयोजनको लागि निम्न बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गरिएको  छ ।

 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय  देवघाट गाउँपालिका, तनहुँ

आर्थिक वर्ष: