FAQs Complain Problems

समाचार

देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीमा रिक्त रहेको स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको तपसिल बमोजिमको पदमा करार सेवामा कर्मचारी आवश्कता सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: