FAQs Complain Problems

समाचार

देवघाट गाउँपालिकामा कोभिड १९ विरुद्ध मिति २०७८ जेष्ठ २५ गते भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाईसकेका व्यत्तिहरुलाई यहि मिति २०७८/०३/२२ गते दोश्रो मात्राको खोप सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: