FAQs Complain Problems

रोजगार सम्बन्धी

चालु आ.व. २०८०।०८१ को भुक्तानी खाता बन्द हुने सम्बन्धमा

चालु आ.व. २०८०।०८१ को भुक्तानी खाता बन्द हुने सम्बन्धमा 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारलाई उपचार खर्च सहायता सम्बन्धी सूचना

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारलाई उपचार खर्च सहायता सम्बन्धी सूचना

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना

Pages