FAQs Complain Problems

७६/७७

विभिन्न ६० वटा सीपमूलक, सीप अभिवृद्वी एवम् उद्यमशिलता विकास तालिम सम्बन्धी सूचना ।

स्रोत ः     उद्योग वाणिज्य  तथा आपुर्ति मन्त्रालय 

              लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्वन केन्द्र, त्रीपुरेश्वर, काठमान्डौ ।

दस्तावेज: 

कृषि समुहहरूले असोज मसान्त सम्म नविकरण गराउनु हुन सम्बन्धी सूचना ।

न्यूनतम रोजगारी संलग्न हुन २०७७ श्रावण महिना भित्र निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यान्त जरुरी सूचना ।

Pages