FAQs Complain Problems

समाचार

७४/७५

२०७५ माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

२०७५ माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

दस्तावेज: 

विनियोजन ऐन, २०७५

देवघाट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५

आर्थिक ऐन, २०७५

देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

दस्तावेज: 

Pages