FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वैठक संङ्ख्या - ३५ को निर्णयहरू ।

७५/७६ 07/11/2019 - 15:03 PDF icon वैठक संङ्ख्या-३५.pdf

वैठक संङ्ख्या - ३४ को निर्णयहरू ।

७५/७६ 07/11/2019 - 15:02 PDF icon वैठक संङ्ख्या-३४.pdf

वैठक संङ्ख्या - ३३ को निर्णयहरू ।

७५/७६ 07/11/2019 - 15:01 PDF icon वैठक संङ्ख्या-३३.pdf

मिति २०७६/०१/१५ गते बसेको वैठक संङ्ख्या - ३२ को निर्णयहरू ।

७५/७६ 06/19/2019 - 15:12 PDF icon वैठक संङ्ख्या - ३२.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०६/१५ गते बसेको वैठक संख्या २८ को निर्णयह

७५/७६ 12/21/2018 - 15:26 PDF icon वैठक संङ्ख्या २८.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०६/०१ गते बसेको वैठक संख्या २७ को निर्णयह

७५/७६ 12/21/2018 - 15:26 PDF icon वैठक संङ्ख्या २७.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०५/१८ गते बसेको वैठक संख्या २६ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:24 PDF icon वैठक सङ्ख् २६.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०५/०१ गते बसेको वैठक संख्या २५ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:23 PDF icon वैठक संङ्ख्या २५.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०४/१७ गते बसेको वैठक संख्या २४ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:22 PDF icon वैठक संङ्खा २४.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०४/१७ र २०७५/०५/१ गते बसेको वैठक संख्या २४, २५ क्रमश: को निर्णयहरु

७५/७६ 09/02/2018 - 12:46 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय.pdf, PDF icon गाउँपालिकाको निर्णयहरू.pdf

Pages