FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७८/०७९

वि.नं. २२-०७९।०८०, नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सुचना

वि.नं. २२-०७९।०८०, नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सुचना

दस्तावेज: 

करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि जानकारी सम्बन्धमा

करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि जानकारी सम्बन्धमा

मिति २०७९/०३/१९ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ०४ औं वैठकको निर्णयहरु

मिति २०७९/०३/१९ गते बसेको देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको ०४ औं वैठकको निर्णयहरु

दस्तावेज: