FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७८/०७९

तरकारी बीउ वितरण सम्बन्धी सुचना

तरकारी बीउ वितरण सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

देवघाट गाउँपालिका गाउँ सभा दशौं अधिवेशनका निर्णयहरु

देवघाट गाउँपालिका गाउँ सभा दशौं अधिवेशनका निर्णयहरु

वि.नं. २२-०७९।०८०, नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सुचना

वि.नं. २२-०७९।०८०, नगर प्रहरी पदको अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सुचना

दस्तावेज: