FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७९-०८०

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०३/२० गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको २२औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०३/२० गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको २२औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९।०८० को असार महिनाको खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरिएको सूचना

आ.व. २०७९।०८० को असार महिनाको खर्चको फाँटवारी सार्वजनिक गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Pages